top of page

Generalforsamlingen

Bestyrelsen i Næstved Rollespilsforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling. 

Tid og Lokation:

       - Søndag den 27. november 2022

       - Klokken 10.00, (dørene åbner kl. 9.50)

       - Glasgangen på Næstved Rollespilsforening lokaler, Tommerupvej 13, 4700 Næstved

Dagsorden:​

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af to stemmetællere

4. Godkendelse af lovlig indkaldelse

5. Formandens beretning

6. Regnskabsaflæggelse

7. Behandling af indkomne forslag

8. Behandling af vedtægtsændringsforslag

9. Fastsættelse af kontingent

10. Godkendelse af budget

11. Valg af bilagskontrollør

12. Valg af det, af §6, stk. 1, fastsatte antal bestyrelsesmedlemmer

13. Eventuelt

Det gøres opmærksom på at indkommende forslag og vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen, skriftligt i hænde, senest otte dage før generalforsamlingen.

Endvidere påpeges det, at medlemmer der er fyldt 16 år, har møde- og stemmeret. Er man under 16, kan der kun stemmes via en værge.

Indkaldelsen er udsendt d. 02/11-2022

bottom of page