Generalforsamlingen

Bestyrelsen i Næstved Rollespilsforening indkalder hermed til ordinær genralforsamling. 

Tid og Lokation:

       - Søndag den 29. november 2020

       - Klokken 11:00 (dørene åbnes kl. 10.50)

       - Auditoriet på Ellebækskolen afd. Kalbyris, Solsikkevej 20, 4700 Næstved

Dagsorden:​

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af to stemmetællere

4. Godkendelse af lovlig indkaldelse

5. Formandens beretning

6. Regnskabsaflæggelse

7. Behandling af indkomne forslag

8. Behandling af vedtægtsændringsforslag

9. Fastsættelse af kontingent

10. Godkendelse af budget

11. Valg af bilagskontrollør

12. Valg af det, af §6, stk. 1, fastsatte antal bestyrelsesmedlemmer

13. Eventuelt

Det gøres opmærksom på at indkommende forslag og vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen, skriftligt i hænde, senest otte dage før generalforsamlingen.

Endvidere påpeges det, at medlemmer der er fyldt 16 år, har møde- og stemmeret. Er man under 16, kan der kun stemmes via en værge.

Indkaldelsen er udsendt d. 5/11-20