Generalforsamlingen

Bestyrelsen i Næstved Rollespilsforening indkalder hermed til ordinær genralforsamling. 

Tid og Lokation:

       - Søndag den 24. november 2019

       - Klokken 14:00 (dørene åbnes kl. 13.00)

       - Auditoriet på Ellebækskolen afd. Kalbyris, Solsikkevej 20, 4700 Næstved

Dagsorden:​

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af to stemmetællere

4. Godkendelse af lovlig indkaldelse

5. Formandens beretning

6. Regnskabsaflæggelse

7. Behandling af indkomne forslag

8. Behandling af vedtægtsændringsforslag

9. Fastsættelse af kontingent

10. Godkendelse af budget

11. Valg af bilagskontrollør

12. Valg af det, af §6, stk. 1, fastsatte antal bestyrelsesmedlemmer, samt op til 2 suppleanter

13. Eventuelt

Det gøres opmærksom på at indkommende forslag og vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen, skriftligt i hænde, senest otte dage før generalforsamlingen.

Endvidere påpeges det, at medlemmer der er fyldt 16 år, har møde- og stemmeret. Er man under 16, kan der kun stemmes via en værge.

Indkaldelsen er udsendt d. 17/10-19

Næstved Rollespilsforening  I  Militærsvinget 1  I  4700 Næstved  I  E-mail: naestved.rollespilsforening@gmail.com |