top of page

Grundregler

Kamp

Når man kæmper til rollespil, slås man med bløde skumgummivåben. Dog skal man stadig huske at passe på hinanden, uanset om man spiller den stor og brutal ork eller en hurtig elver. Det er derfor ikke tilladt at slå i skridtet, hovedet, løbe ind i folk eller slå løs med ens fulde kraft.

 

Som standard har alle 3 livspoint. Hvis man bliver ramt 3 gange skal man falde død om. Det er muligt at få flere livspoint vha. rustning, magi eller andre evner.

 

Alle våben giver normalt 1 i skade, dog kan man få evner, som gør dig i stand til at give mere i skade med dit våben. Hvis du for eksempel bliver ramt af en modstander og personen sige ”2 i skade” mister du 2 livspoint i stedet for 1.

 

Det er vigtigt at man tæller sine egne livspoint og ikke snyder med dem, så det bliver en fair kamp for alle. Det er IKKE dit job at tælle din modstanders livspoint. Hvis du mener nogle snyder med deres livspoint, skal du sige det til en spilmester eller en hjælper og de vil tage sig af det.

 

Hvis der opstår nogle problemer under en kamp, så kom og sig det til en spilmester eller en hjælper efter kampen er slut, så kampen ikke bliver forhindret i at fortsætte.

Døde du?

Hvis du dør, skal du som sagt falde om og ligge dig ned indtil kampen og/eller rollespillet omkring dig er slut. (Undgå at ligge dig der hvor der kæmpes, så folk ikke træder på dig, bevæg dig gerne lidt væk fra kampen og lig dig der). Herefter tager du en hånd på hoved og bevæger og opsøger den frivillige, som spiller 'døden'. Personen vurderer på hvilke præmisser du genoplives, hvorefter du vender tilbage til dit hold og/eller kampen.

 

Husk at man kan ikke deltage i den samme kamp efter man er død og har genoplivet. 

Evnepoint

Evnepoint (EP) bruges til at købe evner for. Før spilstart sidder der en spilmester eller en hjælper klar med reglerne omkring aspekterne og evnerne, og tager imod EP. Du fortæller ham/hende hvilken evne du gerne vil købe og giver ham/hende det antal EP som det koster at købe den.

 

EP bliver uddelt ved ind-tjek, til alle medlemmer som har deres medlemskort med.

 

Du kan for 25 spilmønter købe 1 EP, dette gøres før spilstart. Dette gøres hos spilmesteren eller hjælperen, hvor du også kan købe evner.

Spilmønter

Man kan købe mad og EP for spilmønter. Mønterne, bliver før spilstart uddelt til holdlederne og spillere med evnen ”indkomst” i kroen.

Der er også andre muligheder for at erhverve sig spilmønter i spillet. Man kan arbejde, begå lommetyveri eller søge døde spillere.

Spilgenstande

Nogle gange sættes der speciale genstande i spil. Til briefingen vil der blive forklaret hvad disse genstande er og hvad de kan, så lyt godt efter. Når rollespillet er slut, skal spilgenstande afleveres tilbage til spilmestrene. Dette kan gøres i kroen efter spil.     

Gennemsøge

Alle spillere kan gennemsøge en lig. Dette gøres ved at finde en død person og med knyttet hånd over personen tæller man til 60. Når det er gjort spørger du om personen har nogle spilgenstande og spilmønter og den døde person skal så aflevere alle de genstande og mønter han har (man kan ikke tage EP).

Våben

Alle kan bruge alle typer våben, uanset hvilket hovedaspekt du har valgt.

Godkendte våben, må man stikke med. Du vil få af vide om du må stikke med dit våben, ved våben- og rustningkontrol.

Angående to-håndsvåben, så er det våbenkontrolløren der bestemmer hvor hvidt dit våben er et to-håndsvåben eller ej. Hvis dog våbnet går fra jorden til personens hage, er det næsten med sikkerhed en to-håndsvåben (Dette gælder ikke for stagevåben (hellebarder og spyd).

 

Våbenkontrolløren bestemmer absolut.

Rustning

Alle rustninger SKAL tjekkes af  i våben- og rustningstjek før spilstart. Han/hun vil give dig det antal  rustningpoint (ekstra livspoint) som du får for din rustning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan blande og tage så meget rustning på som man vil, dog gives der kun livspoint hvis man har evnen "rustningsbrug". 

Borge, murer og huse

Alle spillere kan bygge en borg eller et hus. Dette gøres ved at samle en masse grene og lægge dem som en væg til dit hus/borg. Den skal kunne ses over skovbunden og når du mener du er færdig, skal den godkendes af en spilmester eller en hjælper.

 

TIP: Muren ska være så stor at man ikke kan træde ind over den.

 

Spillere med evnen ”Klatre murer” kan klatre over disse murer, dog kan de ikke klatre over murer på pavilloner.

Magi

Det er vigtigt at spillere som bruger magi, siger deres rite (trylleremse) og magiens effekt højt og tydeligt, så offeret kan hører det. Det er ligeledes også vigtigt at offeret hører efter hvad magi-brugeren siger og gør som han siger. Endvidere skal man også huske, at man ikke kan gå imens man kaster magi. 

Nævekamp

En nævekamp er en slåskamp hvor deltagerne kæmper uden våben, men med slag og spark. Når vi spiller rollespil, skal man dog huske ikke at slå og sparke i virkeligheden, men kun rollespille det.

 

I en nævekamp vil den person med mest liv (livepoint + rustningpoint) vinde. Dog vil alle deltagere i en nævekamp tabe, hvis der er mere en to personen i nævekampen. Hvis man taber får man 1 i skade. 

 

Man kan ikke bruge nogle former for våben i en nævekamp - alle våben giver i skade.

Fanebærer

Hvis et hold har en fane og de bærer den i kamp, får holdet 1 ekstra livspoint.

En fane skal have en stang på mindst 150 cm og selve fanen skal mindst være  50X50 cm. Der skal mindst være en farve og et symbol/mønster.

Faner skal godkendes ved våben- og rustningtjek.

bottom of page